Salės

Yra keturios salės:

1 salė - iki 85 žmonių,  
2 salė - iki 60 žmonių,  

3 salė - iki 20 žmonių, 

4 salė - iki 12 žmonių.